Audiences Denmark
To rundbordsseminarer om publikumsudvikling i
Aarhus og September skal afklare, om etableringen
af et ‘Audiences Denmark’ – et publikumsagentur
ligesom eksempelvis Audiences Central i Birmingham,
Norsk Publikumsutvikling i Bergen, Uitburo i Rotterdam,
med flere – har nogen gang på dansk jord.
Projektledere: Niels Righolt og Mik Aidt
Projektmedarbejdere: Ib Jensen og Anne Boukris

Nabofestival
Mellemfolkeligt kampagneprojekt
Projektleder: Marcelo Lerer


Space in the City
Tværreligiøst performanceprojekt
Projektledere: Neeni Rasool og Mik Aidt
Projektbeskrivelse

Global takt og tone
Interkulturel kompetenceudvikling i mediebranchen
Projektledere: Pia Hammershøy og Mik Aidt
Projektets hjemmeside